Tevékenységi körünk

Az egyesület fő célja a Duna és környezetének védelme a fenntartható fejlődés biztosítása mellett.

További céljai:

  1. A környezettudatos magatartás tanítása, oktatása gyermekeknek és fiatal felnőtteknek. A résztvevők számára egy jobb életkép kialakítása, ahol a tiszta környezet – melynek alapja a tiszta vizeink – a sportos életmóddal történő összehangolása – a vízi sportok iránti érdeklődés felkeltése, egy olyan életszemlélet tanítása, amelyet elsajátítva a felnőtté cseperedő gyermekek megtanulják, hogy maguk körül tisztán tartsák környezetüket és egyben igényesek legyenek egészségünkre, sportoljanak. A vízi sportok segítségével erősítsék meg fizikumukat és kitartásra neveljük őket, megtanítsuk számukra a célok kitűzését és azok eléréséért elvégzett kemény munka fontosságát.

  2. Az egészséges lelkű ember nem tűri maga körül a szemetelést, ennek jegyében a környezetünk szennyezésének csökkentése. A tiszta környezetünk megteremtése iránti igényesség kialakítása.

  3. A károsodott környezet javítása, rendszeres szemétszedési akciók szervezése, a környezet lehetőségeink szerinti megtisztítása, az akciókban résztvevők és a közvetetten elért emberek számára példamutatás.

  4. A part és a folyó veszélymentesítése, kiálló tárgyak, veszélyforrásokra való figyelem felhívás, megfelelő hivatalos szervek értesítése.

Elért eredmények: 2017-ben a Duna budapesti szakaszát több alkalommal végighajózva megállapítottuk, hogy több helyen is igen erős a szennyezés, főként a rendezvények és a turisztikai helyek közelében. Többször is figyelemmel kísértük a kármentesítést, és a megelőzést.

Úgy érezzük, hogy ezen a ponton egyesületünk hasznára lehet a lakosságnak, és a természetnek.A 2017-es év az egyesület megalapításával, segítőinek felkutatásával, jogi hátterének biztosításával telt. Jelenleg az egyesületnek 15 regisztrált tagja van. Emellett több civil szervezettel is jó viszonyt ápolunk, akik a felméréseinket több alkalommal támogatták eszközökkel. A 2018-as menetrend szerint egyesületünk kapcsolatot létesít szakszolgálatokkal, önkormányzatokkal, további civil szervezetekkel, hogy adott esetben munkánkkal, későbbiekben eszközeinkkel, tapasztalatainkkal segítségükre lehessünk. Lényeges az elhagyott, veszélyes műtárgyakra való figyelemfelhívás, egyfajta civil folyamőri tevékenységek ellátása. Társadalmi eseményeken való részvétellel igyekszünk felhívni a figyelmet egyesületünkre és tevékenységének fontosságára. Meghatározónak tartjuk az ifjúság helyszíni jelenlétét munkánk során, ahol megismertetjük velük a környezetvédelem elengedhetetlenségét, és a sportolási lehetőségeket a vízen. Terveink között szerepel még kikapcsolódásra, pihenésre alkalmas helyek kialakítása a part mentén a környezettel összhangban.